Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU

  • trening kulinarny: odbywa się w pracowni kuchennej, gdzie uczestnicy zajęć mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności z zakresu samodzielnego przyrządzania posiłków, posługiwania się sprzętem AGD, wykorzystywania przepisów kulinarnych, układania jadłospisu, nakrywania do stołu oraz savoir vivre  zachowania się przy stole.
  • terapia zajęciowa: daje możliwość posiąść wiedzę z zakresu różnorakich technik wykonywania wytworu i praktycznego ich wykorzystania. Stwarza możliwości zapoznania się z różnymi technikami pracy w ramach działalności pracowni tematycznych. W trakcie zajęć osoby niepełnosprawne ćwiczą swoją sprawność manualną, grafomotoryczną, rozwijają wyobraźnię ruchowo-przestrzenną a w efekcie tworzą sztukę użytkową.
  • trening umiejętności praktycznych: podczas którego wśród uczestników kształtowane są umiejętności związane z prawidłowym i bezpiecznym posługiwaniem się sprzętem i urządzeniami gospodarstwa domowego (w tym pralką, żelazkiem, zmywarką) przez co wyrabiany jest nawyk pracowitości,  gospodarności, systematyczności i wywiązywania się z powierzonych obowiązków. W ramach treningu wykonywane są codzienne i okresowe, proste i złożone prace porządkowe w pomieszczeniach Domu jak i na zewnątrz budynku ŚDS, drobne prace konserwatorskie oraz prace związane z hodowlą i pielęgnacją roślin.
  • trening umiejętności praktycznych: podczas którego wśród uczestników kształtowane są umiejętności związane z prawidłowym i bezpiecznym posługiwaniem się sprzętem i urządzeniami gospodarstwa domowego (w tym pralką, żelazkiem, zmywarką) przez co wyrabiany jest nawyk pracowitości,  gospodarności, systematyczności i wywiązywania się z powierzonych obowiązków. W ramach treningu wykonywane są codzienne i okresowe, proste i złożone prace porządkowe w pomieszczeniach Domu jak i na zewnątrz budynku ŚDS, drobne prace konserwatorskie oraz prace związane z hodowlą i pielęgnacją roślin.
  • trening dbałości o wygląd zewnętrzny oraz umiejętności higienicznych: pozwala na kształcenie i doskonalenie czynności związanych z utrzymywania higieny osobistej, uczy dostosowania ubioru do budowy ciała i okoliczności.  Uczestnicy poszerzają wiedzę na temat znaczenia higieny dla zdrowia, zasadności stosowania kosmetyków oraz przyborów kosmetycznych. Wykonują czynności związane z dbaniem o fryzurę (mycie, strzyżenie, farbowanie włosów), pielęgnacją twarzy w tym goleniem zarostu, pielęgnacją dłoni i paznokci. Jeżeli indywidualny program wspierająco – aktywizujący przewiduje trening mycia całego ciała, uczestnik korzysta z dostępnego natrysku ŚDS
  • trening dokonywania zakupów i gospodarowania pieniędzmi: to doskonalenie gospodarowania środkami finansowymi, planowania i dokonywania zakupów, sprawdzania dat przydatności danego produktu do spożycia, sprawdzania i porównywania cen tych samych produktów różnych producentów oraz właściwego zachowania w sklepie w roli klienta;