Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne: opiera się o identyfikowanie potrzeb psychologicznych uczestników ŚDS a następnie proponowanie sposobów postępowania terapeutycznego w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości, uwrażliwienie na występowanie objawów chorobowych, prowadzenie konsultacji psychologicznych w tym konsultacji dla członków rodzin uczestników.

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym opieki psychiatrycznej: realizowana jest przez nawiązanie współpracy z placówkami służby zdrowia, w szczególności poradniami zdrowia psychicznego i szpitalami. Polega na dotarciu do specjalistów, w tym ułatwieniu dostępu do konsultacji lekarza psychiatry, umawianiu wizyt lekarskich, pilnowaniu terminów wizyt, pomocy w zakupie leków.