Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:

Trening realizowany zgodnie z przyjętą tematyką zajęć, rozwija m.in.: umiejętność współpracy z innymi osobami oraz umiejętność rozwiązywania problemów w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Uczestnicy mają możliwość poszerzyć wachlarz zachowań prospołecznych i uwrażliwiających na potrzeby innych osób, ćwiczą umiejętności prowadzenia rozmów/konwersacji, kontrolowania mowy ciała i autoprezentacji. Trening realizowany jest w formie indywidualnej i grupowej gdzie znaczącą rolę odgrywają tzw.: zebrania społeczności.