Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

TERAPIA POPRZEZ AKTYWNOŚĆ RUCHOWĄ

Terapia poprzez aktywność ruchową: pozwala na podniesienie kondycji fizycznej uczestników ŚDS. W trakcie zajęć osoby niepełnosprawne uczą się oszczędnego korzystania z narządu ruchu, koordynowania ruchów ciała, zachowania prawidłowej postawy ciała, wzmocnienia siły mięśni. Podczas zajęć grupowych doskonalą współdziałanie, prawidłowe zachowywanie podczas gier zespołowych. Dla osób zainteresowanych u których nie ma bezpośrednich przeciwwskazań (np. epilepsja) organizowane są zajęcia na pływalni krytej.