Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego: w zależności od oczekiwań uczestników i możliwości Domu, może opierać się o następujące propozycje:

  • przegląd prasy, filmoterapia, bajkoterapia
  • zajęcia teatralne mają funkcję terapeutyczną , gdyż tu obowiązuje zasada działania zespołowego, budowanie więzi grupowej, wspólnego poszukiwania ważnych tematów. Udział w zajęciach dostarcza rozrywki, zabawy, przeżyć estetycznych i emocjonalnych. Uczestnik poprzez teatralny przekaz artystyczny wzmacnia własne „ja”, rozwija aktywność emocjonalną, intelektualną i ruchową.
  • zajęcia dodatkowe realizowane zależnie od okoliczności, to m.in. korzystanie z oferty kulturalnej miasta, wycieczki i wyjazdy krajoznawcze, seanse kinowe, zwiedzanie zabytków i wystaw w muzeach, wizyty w bibliotece, zawody sportowe, udział w  pokazach artystycznych, spotkania okolicznościowe i dni otwarte ŚDS, udział w promocji zdrowia psychicznego i działaniach integracyjnych członków rodzin uczestników jak i osób z dalszego otoczenia;