Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

DANE ORGANIZACYJNE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu jest ośrodkiem wsparcia dziennego, przeznaczonym dla  45 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi:

  • przewlekle psychicznie chorych (Dom typu A)
  • osób z niepełnosprawnością intelektualną (Dom typu B).

ŚDS prowadzi wśród uczestników Domu postępowanie w obszarze wspierająco – aktywizującym, które zmierza do podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia. Udziela wsparcia, 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 6 godzin dziennie w ramach indywidualnych oraz zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.