Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

STOWARZYSZENIE

dsc08158

Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” powstało w 2002 roku, a współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy rozpoczęło w roku 2005. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu myśliborskiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Najważniejsze cele to wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie ich rodzin.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski, który złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd. W chwili obecnej zrzesza około 20 członków.

Stowarzyszenie we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy wielokrotnie podejmowało się realizacji różnorodnych działań. Przedsięwzięcia te miały na celu aktywizację społeczności lokalnej, wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, integrację oraz promocję zdrowia psychicznego.

W latach 2005 – 2007 trzykrotnie zorganizowano gminną imprezę „Zostań z nami Św. Mikołaju” do przygotowania, której angażowano rodziny uczestników ŚDS, rokrocznie organizowano także wystawę prac wykonanych przez uczestników w ramach prowadzonej w Domu terapii zajęciowej. W roku 2009 odbył się między innymi Letni Festyn Rodzinny, liczne wycieczki i wiele spotkań o charakterze integracyjnym, finansowane zarówno ze środków PFRON, jak i ze środków UMiG Myślibórz, pozyskanych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych.

 

ul. Kamienna 20

74-300 Myślibórz

GBS oddział w Myśliborzu

55835500090052239720000001