Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna w tym praca socjalna w środowisku nakierowana na uczestnika i jego najbliższe otoczenie poprzez zjednoczenie i skoncentrowanie wysiłków pracowników ŚDS, członków organizacji społecznych i publicznych. W ramach organizowania wsparcia rozwijana jest współpraca z podmiotami pomocy społecznej oraz pracownikami służb społecznych w celu: przeciwdziałania i ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych dotykających osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym niezaradności życiowej oraz łagodzenia wśród uczestników ŚDS skutków ubóstwa. Praca socjalna opiera się również o animację społeczną, pobudzenie społecznej aktywności we wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz integracji.