Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

O naszym Ośrodku

Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu funkcjonuje od lutego 2005 roku. Jest jednostką organizacyjną Gminy Myślibórz, która w myśl ustawy o pomocy społecznej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Funkcjonowanie Domu określają statut, regulamin organizacyjny, program zajęć terapeutycznych oraz miesięczne plany pracy. Zgodnie z zapisami statutowymi bezpośredni nadzór nad ŚDS sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz, natomiast nadzór merytoryczny – Wojewoda Zachodniopomorski.

ŚDS jest przeznaczony dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających na terenie Gminy Myślibórz, Dębno, oraz Nowogródek Pomorski. Początkowo dysponowaliśmy 30 miejscami, jednak stale poszerzamy naszą działalność i obecnie w zajęciach może uczestniczyć 45 osób. Jako ośrodek wsparcia ŚDS organizuje całokształt spraw zmierzających do podtrzymywania i rozwijania u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych w możliwie samodzielnym i aktywnym życiu.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15- 15:15 i prowadzone przez specjalistów: pedagogów, psychologa, psychiatrę, pracownika socjalnego oraz fizjoterapeutę.

Każdego dnia motywujemy i aktywizujemy prowadząc kompleksowe wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.