Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

NASZA MISJA

Misja Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu

Podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi mającym trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym.

Zgodnie z założoną misją, ŚDS podejmuje działania mające na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach życiowych na najwyższym z możliwych poziomie oraz rozwój sieci oparcia społecznego we współpracy głównie ze środowiskiem lokalnym jak również ponadlokalnym.