Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

zajęcia online

Brak odpłatności

Karta dotycząca stanu zdrowia uczestnika ŚDS

czerwiec 2021 …………………………………………………….

imię i nazwisko Uczestnika