Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

WARSZTATY EDUKACJI EKONOMICZNEJ

Choć pogoda nas rozpieszcza i można by było czas spędzić wyłącznie na relaksie – październik w naszym ŚDS był czasem intensywnej pracy. Dzięki nawiązaniu współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego – większość z nas wzięło udział w Warsztatach Edukacji Ekonomicznej. Energiczny trener – Pan Arkadiusz Borysiewicz przez 4 dni wprowadził nas w zawiłości finansów. Podczas różnych bloków tematycznych poruszaliśmy tematy naszych celów finansowych, sposobów i możliwości oszczędzania, zasad racjonalnego pożyczania i wydawania. W podsumowaniu warsztatów stworzyliśmy swój plan finansowy. Sukces jest na wyciągnięcie ręki, teraz tylko przed nami trzymać się poznanych zasad.

Działania OWES współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego“ (OWES), Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej