Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

Pomagamy Frankowi

Dziękujemy za dwie nominacje do #gaszynchallenge od naszych przyjaciół ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie PSONI Koło w Pyrzycach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Wyzwanie przyjęte, pomaganie jest łatwe!!!

Do wykonania zadania nominujemy:
Myśliborski Ośrodek Kultury w Myśliborzu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie

https://www.facebook.com/sds.mysliborz/videos/566460017573514/?tn=kC-R&eid=ARAamXabKXBHzZeYRt97qqizuKypLfHBPLXF48ToO_P_UNKQa3clXBOFXv1dtWhFu52hk6dCAeBiCeGq&hc_ref=ARQDXSNr9qJhhkwRYh3TXn7X2YRhGV3Aez6wlR3Dcj1X-gfXLudFk34o5NxQMGCibXc&xts[0]=68.ARDWBtvGj-FWrANlphDnpj0C0mOWMiwu6Sb8pCRdb-reb8VZK4Kev8D2ti2iotKWpIMEs6jWWOClie0mmXM5vl8Ma56DRqh7JjNO6szuHlypPnpAMFKwgAIFojhvUZfUNBGNHnzfZTqiJRWxOdy4-pnn-tNXvparVxtCD8sE1Gp4u3jwYyM2Npt4UGnMU4OJjMFVs1-uscBcqgsPtpSto1RFnFB0skFA2NQf13cbiUX3VmB3XjU9eLlSTHwHFPgcSYivWHtoQL6SziaDpQhJqsQ6atYSW9M3jWdZWqh14ObMQY5HysliaKGmznOzDtlm8v44Lm1guyKeNrkN-1iKYcX70ALz9QD16_8Jvz9cD5kLUiDN5rbB42bBNFDaM9Wa1c5nMz69RUruasDZyatvLxh4veIRreiy8jRd4xjsR4MqbjChobowGcwsMQsJjwEqbv1rNMU5TyZ6qmUurvNaalKwODeWvtzW0ebzNQKW90bTkLHWFkzmMiNHz9bTLFhuKTDpex2KzCjAX41-G3XO7BYy91BK5nUA7ZrTYIR_gnmW5AhVKqFueokVHtLiTnJu6MlgdakQE9_qNp58FV_0tTnM0yu1mb_P03AVLiFQR79ugw

Celem jest zbiórka pieniędzy dla chorego Franka.
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengefranek