Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

Finansowa pomoc osobom niepełnosprawnym

Drodzy Uczestnicy!

PFRON oferuje Wam wsparcie finansowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wsparcie dotyczy osób, m.in. uczestników środowiskowych domów samopomocy, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. straciły możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (którą nasz ŚDS właśnie jest).

Przysługuje 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Maksymalne wsparcie przysługuje już za marzec, kwiecień i maj, podczas których, usługi w ŚDS nie były świadczone.

Do korzystania z dofinansowań ze środków PFRON zawsze upoważnione są osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, wydane przez lekarza orzecznika KRUS lub ZUS. Uczestnicy ŚDS występują w imieniu własnym lub w ich imieniu występuje opiekun prawny/kurator.

Do naszego ŚDS możecie się zgłaszać po DRUKI WNIOSKÓW, do wypełnienia w formie papierowej. Są one dostępne na specjalnie przygotowanym „bezpiecznym” od COVID stanowisku.

Wnioski można składać

  • za pośrednictwem poczty na adres: PCPR w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74 – 300 Myślibórz
  • osobiście (do urny przy budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu):
  • internetowo;

Poniżej podajemy linki do szczegółowych wiadomości:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku/

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/961406;jsessionid=5FFBFD11B3BC6F3E8B72458E6547A713?fbclid=IwAR3SDAQm-5zsk8DqpBGk-1uL23f8JVw0DCd-WtX_zxuA4Ay67eCSX3JpUHI

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/wsparcie-dla-osob-niepelnosprawnych-w-okresie-epidemii/